Steun Stichting Bolleboos
Meldt u aan als donateur of sponsor

Wilt u meer informatie over de stichting of zijn er andere vragen?
Laat het ons weten!!!

 

Stichting Bolleboos ondersteunt financieel en materieel
basisschoolkinderen in het dorp Mtwapa in Kenia

Kinderen in Mtwapa hebben het moeilijk. Het onderwijs is lang niet voor ieder kind bereikbaar omdat de ouders of verzorgers hiervoor de financiële middelen niet hebben of omdat de kinderen door de AIDS / HIV problematiek wees zijn geworden. Deze leven vaak berooid en achtergelaten op straat en worden gedwongen te bedelen voor geld. In deze schrijnende situatie worden ze ook blootgesteld aan de gevaren van het leven op straat. Misbruik komt regelmatig voor.

Stichting Bolleboos heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en streeft er naar d.m.v. sponsoring het onderwijs voor hen toegangkelijk maken. Zo kunnen op dit moment 75 kinderen de basisschool afmaken.
Met het weeshuis "Baraka Children's Home" heeft de stichting een speciale band. Hier vinden 35 AIDS weeskinderen een thuis en een groot deel kan dankzij sponsoring naar school.  Voor het weeshuis is ook een voedslprogramma opgezet en hebben donaties het mogelijk gemaakt een nieuw jongensverblijf en een kippenfarm te bouwen.

Naast het initiatief om onderwijs voor deze kansarme kinderen toegankelijk te maken, draagt Stichting Bolleboos ook met kleinschalige projecten bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs. Bijv. met de aanschaf van lesmateriaal en computers, de verbetering van de watervoorziening en de bouw van een ICT-lokaal.

Dankzij donaties en sponsoring kan Stichting Bolleboos dit realiseren

Goed onderwijs bereidt kinderen voor op hun leven in de maatschappij. Het geeft ze vaardigheden en maakt ze mondiger. Onderwijs vormt daarmee een belangrijke pijler van ontwikkeling. U kunt helpen om deze kinderen een beter perspectief te bieden. De hulp is heel direct georganiseerd: ter plaatse en zonder tussenkomst van derden.

Voor €225 per jaar helpt u een kind op weg naar een betere toekomst
Uw bijdrage wordt voor 100% aan de kinderen besteed

 

 

Laatste nieuws

    • Sponsort u het schoolvervoer voor de kinderen van Baraka?

    • Geef ze een toekomst